O NÁS

Hlavním posláním spolku je zejména prosazovat a hájit práva a zájmy zvířat po celém světě, a to jak zvířat domácích, stejně tak jako zvířat hospodářských v zájmovém chovu a zvířat divokých. Zvířata jsou živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a proto si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.

Každé zvíře by mělo mít právo na spravedlivý proces, a proto je třeba bojovat za práva zvířat a pokud někde dochází k porušování oprávněných práv a zájmů zvířat, lidé nesmí být lhostejní a takové případy se musejí trestat.

Bráníme nevinné

Členy našeho týmu špičkoví advokáti, právníci a studenti práv. Náš místopředseda a advokát Robert Plicka získal v únoru 2019 nejprestižnější ocenění na poli české advokacie, a to PRÁVNÍK ROKU 2018 za pro bono (bezplatnou) pomoc týraným zvířatům.

Našim cílem je ukázat pachatelům, že jejich chování vůči zvířatům nezůstane nepotrestáno. O kauzách informujeme média a snažíme se, aby se o otřesných případech týrání zvířat dozvídala i veřejnost.

Měníme legislativu

Většina pachatelů, kteří spáchali trestný čin, jehož obětí je zvíře, vyvázne pouze s mírnými tresty a jsou proto často motivováni k tomu v takovéto činnosti pokračovat. Chceme se zasadit za změnu zákonů, která povede ke spravedlivějším trestům pro tyrany, a tím pádem také k lepšímu zacházení se zvířaty v naší společnosti. Z toho důvodu jsme v březnu 2018 vytvořili petici za zpřísnění trestů za týrání zvířat a naši členové jsou dokonce autoři novely trestního zákoníku, která míří na potírání množíren a zpřísnění trestů za týrání zvířat.

Rovněž jsme připomínkovým místem pro novelizace dalších zákonů, a to zákona na ochranu zvířat proti týrání, veterinárního zákona, mysliveckého zákona a zákona plemenářského. Aktivně se účastníme a vystupujeme na výborech Poslanecké sněmovny a Senátu na téma ochrany zvířat.

Organizujeme kampaně

Věnujeme se také kampaním, jejichž cílem je rozšířit povědomí o problematice špatného zacházení se zvířaty a vést ke změnám ve společnosti i v právu. Aktivně spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi, které mají stejné hodnoty a cíle jako my, abychom tak mohli společnými kroky postupovat vstříc k lepší budoucnosti pro zvířata. Naše kampaně nejsou cíleny pouze na veřejnost, apelujeme také na naše ústavní činitele, aby svými hlasy podpořili změny legislativy ve prospěch zvířat.

Naše práce

Právní zastupování zvířat v kauzách týrání či zanedbání péče

Investigace takovýchto kauz a nashromáždění důkazů

Změna legislativy ve prospěch zvířat na české i evropské úrovni

Kampaně zaměřené na ochranu zvířat

Komunikace s médii a upozorňování na případy týrání zvířat

Komunikace s veřejností na sociálních sítích

PODPOŘTE NÁS

Čím početnější a vybavenější bude náš tým, tím více případům se budeme moci efektivně věnovat.

Veškeré finanční prostředky použijeme na neustálé zlepšování našich právních služeb zvířatům, investigaci kauz, kampaně na ochranu zvířat, administrativu a zaměstnance.

Velmi si vážíme příspěvku v jakékoliv výši a mnohokrát děkujeme za Vaši důvěru.