Image

PODPOŘTE NÁS
Podpořte naši investigativní činnost,
změny legislativy a právní pomoc zvířatům.

Každý den obdržíme spoustu podnětů upozorňujících na týrání zvířat. Řešení každé jedné takové kauzy je časově velmi náročné. Komunikací s oznamovatelem, nashromážděním důkazů, sepsáním trestních oznámení a dalších podnětů totiž náš právní boj, jehož cílem je potrestání pachatelů týrání zvířat i prevence tohoto zavrženíhodného jednání, nekončí, nýbrž teprve začíná.
Vedle toho se podílíme na mnoha kampaních, jejichž cílem je zvýšit právní i faktickou ochranu zvířat, mediálně upozorňujeme na (často opomíjenou) problematiku ochrany zvířat a zejména také efektivně měníme legislativu. Důkazem toho je námi napsaná a prosazená novela trestního zákoníku, kterou se podstatně zvyšují tresty za týrání zvířat, zavádí nový druh trestu a kriminalizují nelegální množírny.

Pokud by bylo ve Vašich možnostech pravidelně na aktivity a náklady našeho spolku přispívat a pomoci nám rozšířit náš tým zapálených profesionálů na poli ochrany zvířat,
zřiďte si, prosím, ve svém bankovnictví trvalý příkaz na jakoukoliv měsíční částku
ve prospěch našeho transparentního účtu číslo

115-8297480207 / 0100

IBAN
CZ8401000001158297480207

BIC / SWIFT kód
KOMBCZPPXXX

Pokud byste pak chtěli přispět pouze jednorázově, budeme si taktéž Vaší pomoci nesmírně vážit.

250 Kč
250
500 Kč
500
1000 Kč
1000

V pár lidech se nám na naše vlastní náklady podařilo zařadit Českou republiku mezi státy s nejpřísnějšími tresty za týrání zvířat na světě. Představte si, co všechno zvládneme s velkým týmem zapálených právníků, investigativců a dalších osob věnujících se této problematice na plný úvazek. Takový tým se nám však podaří vybudovat pouze s Vaší pravidelnou finanční podporou, protože pouze tak si budeme schopni naši činnost dopředu naplánovat.

Dále nás můžete podpořit

Nakupujete přes internet?

Víte, že nás můžete podpořit i obyčejným nákupem na internetu a nestojí Vás to nic navíc?
www.givt.cz
Image

Na Dobromarketu můžete svým nákupem udělat dobrý skutek a podpořit naši činnost.

Pojďme společně přispět k tomu, aby byl svět pro zvířata tím nejlepším místem. Bez utrpení a plný lásky. Lásku si přeci zaslouží každé zvíře, nejenom člověk!
www.dobromarket.cz
Image

K ČEMU KONKRÉTNĚ VÁŠ PŘÍSPĚVEK VYUŽIJEME?

Právní zastupování zvířat v kauzách týrání či zanedbání péče

Investigace takovýchto kauz a nashromáždění důkazů

Změna legislativy ve prospěch zvířat na české i evropské úrovni

Kampaně zaměřené na ochranu zvířat

Komunikace s médii a upozorňování na případy týrání zvířat

Komunikace s veřejností na sociálních sítích

Dary neziskovým organizacím jsou v souladu se zákonem odečitatelné ze základu daně pro výpočet daně z příjmu.