Zachraň kapra

Zachraň kapra

Štědrovečerní večeře je v Čechách tradičně spojena se smaženým kaprem a bramborovým salátem. Tradice si však v tomto případe vybírá velkou daň; chov kaprů je nejenom neetický, je i zcela neekologický. Spojili jsme síly s českou neziskovou organizací Otevři oči, abychom pomohli udělat hezké Vánoce i těm nejzranitelnějším tvorům.

Znečištěné rybníky

Zatímco pro nás je představa koupání se v létě v průzračném rybníku lákavá, kapry na krystalicky čistou vodu neužije. Kapři sní pomalu vše, co jim přijde do cesty, a během léta jsou přikrmováni, aby dosáhli co největší váhy, a tím pádem byl zisk z nich co největší. Toto dokrmování hnojem se však projevuje na přírůstku sinic a řas. Hnojení zároveň vede k větší koncentraci fosforu a dusíku v těle kapra, velmi neblaze se tedy odráží na kvalitě masa. Intenzivní chov kaprů je pro rybníky obrovskou ekologickou zátěží a nás jistě nepotěší, když se v létě nemůžeme vykoupat, protože voda není z důvodu přebytku sinic vhodná ke koupání.

I ryby cítí bolest

Zatímco málokdo pochybuje o tom, že by savci a ptáci chovaní v živočišném průmyslu cítili bolest, u ryb velmi často převládá názor, že nejsou natolik vyvinuté, aby trpěly. Toto tvrzení však bylo vyvráceno několika studiemi, které se shodují, že ryby opravdu pociťují stres a bolest spojenou s intenzivním chovem, výlovem a mnohdy násilnou smrtí. Zatímco prosinec je pro mnoho lidí nejkrásnějším obdobím roku, pro kapry je bezpochyby tím nejhorším. Loví se už na podzim, dlouho jsou pak sádkováni, je s nimi neustále manipulováno, ke všemu zažívají teplotní šoky, když jsou neustále přesouváni do vod o různé teplotě. Život kapra tak končí v malé kádi, kde natlačený na spoustu dalších ryb pomalu čeká na svou smrt. Neměly by Vánoce být svátky klidu a míru? Proč jsou tedy u nás spojeny se zabitím tvora, který zemřít rozhodně nechce?

Kapři v českém právu

Podle výkladového ustanovení § 3 písm. d) je kapr hospodářským zvířetem. § 4 obsahuje seznam jednání, které zákon považuje za týrání; ryby výslovně zmiňuje v písm. t), podle kterého se za týrání považuje zbavovaní živých ryb šupin nebo ploutví, vsouvání rybám prsty nebo skřele do žaber, vtlačování prsty do jejich očnic nebo násilné vytlačování jiker nebo mlíčí za účelem zjištění pohlaví. Pro období prodeje vánočních kaprů ovšem stojí za zmínku také tyto části výše zmíněného paragrafu, podle kterých se týráním rozumí:

  • d) vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení,
  • k) chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení,
  • m) zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,
  • o) usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení.
Usmrcování ryb je upraveno v § 5i; usmrcení vykrvením se provádí pouze po řádném omráčení ryb, které zaručuje ztrátu citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování. Zakázáno je jatečné zpracování ryb před jejich vykrvením. Ryba má být před vykrvením omráčení silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetětím žaberních oblouků či míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud by došlo k usmrcení ryby v rozporu s těmito ustanoveními, bude se jednat o přestupek podle § 27 odst. 1 písm. h) u fyzických osob a § 27a odst. 1 písm. f) u osob právnických.

Kapry zmiňuje také vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování. Ta v příloze 5 stanovuje jednak hustotu osádky, jednak požadavky na kvalitu vody (její teplotu a procento nasycení kyslíkem).

Co můžu udělat?

V případě, že byste měli za to, že jste byli svědkem takového zacházení s kapry, které porušuje ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání, nahlaste nám to prostřednictvím našeho formuláře, který je dostupný zde. Nezapomeňte však, že důkazy jsou pro nás zcela klíčové – kruté zacházení s kapry tak natočte či nafoťte, ideálně tak, aby bylo poznat, o jaké místo se jedná. Zároveň doporučujeme na fotkách či videích ukázat např. aktuální noviny, což nám pomůže prokázat, že se nejedná o zastaralou foto či videodokumentaci.

Co nedělat?

Ačkoliv je to na první pohled šlechetné gesto, není moc dobrý nápad kapra vypustit zpět do řeky. Kapři jsou už totiž v období Vánoc velmi unavení; jak bylo zmíněno výše, kolotoč, který pro ně začíná na podzim, se na jejich psychickém i fyzickém stavu neblaze podepisuje. Kapr během pobytu v sádkách spotřebuje své zásobní látky a nezbývá mu proto energie na přežití zimy, s velkou pravděpodobností by tak kapr nepřežil. Pokud chcete kaprům opravdu pomoci, nekupujte je a nepodporujte byznys s jejich utrpením. Zkuste to letos jinak a inspirujte se recepty, díky kterých si pochutnáte i bez utrpení nevinných tvorů.


Vytisknout