Jsme hlasem zvířat

Jsme hlasem zvířat

Image

Jsme spoluautory novely trestního zákoníku a souvisejících předpisů, jejíž předmětem je:

  • Zvýšení dolní i horní trestní sazby u trestného činu týrání zvířete podle § 302 trestního zákoníku a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti podle § 303 zákoníku, aby měly odrazující i výchovný účinek a odrážely společenskou závažnost této trestné činnosti.
  • Zavedení nové skutkové podstaty trestného činu provozování tzv. „množírny“ zvířat, v rámci kterého by byla vymezena zákonná definice tzv. množíren a bylo stanoveno, že provozování takto definovaných množíren je trestné.
  • Detailnější odstupňování skutkových podstat trestného činu týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, aby bylo možné častěji v odůvodněných případech uložit nepodmíněný trest odnětí svobody.
  • Pachatelům výše uvedených trestných činů obligatorní ukládání trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu chovu a držení zvířat.
  • Vytvoření programu proškolování soudců a státních zástupců v oblasti trestných činů spáchaných na zvířatech.

Jsme hluboce znepokojeni stoupajícími počty týraných zvířat a brutalitou, se kterou dochází k páchání násilí na zvířatech v zájmových a hospodářských chovech. Odmítáme přijmout, že za takto barbarské činy jsou navrhovány a ukládány velmi nízké tresty, pachatelé často nejsou souzeni vůbec a za své činy nenesou důsledky. Případy týrání jsou často bagatelizovány, nedůsledně vyšetřovány a stát tím nepřímo prodlužuje utrpení týraných zvířat.

Je pro nás nepřijatelné, aby stát nadále zůstával v pasivní roli, setrvával u nefunkčních postupů a nevyjasněných kompetencí a nedostatečné erudice dotčených institucí a orgánů.

Prostřednictvím petice za zpřísnění trestů za týrání zvířat žádáme dotčené orgány a instituce, aby se zasadily o přijetí komplexních legislativní opatření, která zajistí přísnější trestání pachatelů trestného činu týrání zvířete, zvýší efektivitu boje proti týrání zvířat a zlepší právní postavení zvířat v České republice.

Zdroje a odkazy


Vytisknout