Stop sečení srnčat

Stop sečení srnčat

Dle hrubého odhadu jen v ČR zemře ročně následkem sečení na 60.000 SRNČAT.

Období od května do začátku července je čas, kdy srny svá mláďata tzv. kladou především do vysoké trávy na lukách, které se však v tomto období sekají k přípravě senáže. Srnče se instinktivně přikrčí k zemi - neutíká. Sekačky srnčata zpravidla zmrzačí a ta poté umírají až několik hodin než vykrvácí.


Vytisknout