Konec doby klecové

Konec doby klecové

Image
Image

Prasata, slepice, králíci, husy, kachny a křepelky jsou vězněni v klecových velkochovech po celé EU. Kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ usiluje o odstranění všech klecí. Potřebujeme vaši pomoc, abychom tyto změny prosadili. Nestanou se přes noc, ale s vaší podporou to společně zvládneme. Každá generace rozhoduje o tom, jak moc nespravedliví a krutí vůči zvířatům jsme. Nastal čas, aby se naše generace rozhodla ukončit dobu klecovou.

Již od roku 1967 organizace Compassion in World Farming vede kampaně za ukončení těch nejkrutějších způsobů chovu, aby zajistila hospodářským zvířatům přijatelnou úroveň životní pohody (welfare). Během této doby jsme se zásadně zasadili o pokrok v podobě unijního zákazu používání individuálních kotců pro telata, holých klecí pro nosnice a částečného zákazu klecí pro březí prasnice. Naším největším úspěchem je dosažení uznání, že všechna zvířata jsou cítící tvorové a je třeba brát ohled na jejich potřeby při tvorbě politik EU, což je zakotveno v Lisabonské smlouvě z r. 2009. Kruté praktiky velkochovů však stále pokračují.

Proto Compassion in World Farming na podzim roku 2014 zahájil náročnou celoevropskou kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ s cílem ukončit používání všech klecí pro hospodářská zvířata v EU prostřednictvím podpory národních vlád a evropských institucí.


Vytisknout