LIŠČE

LIŠČE

Mnozí z Vás jistě zaznamenali příběh liščete, které bylo nabízeno v uzavřené skupině Myslivost na Facebooku k prodeji. Na fotografii se lišče nacházelo na stole v „hospodě“. Liščátko, které bylo staré cca 3 týdny, bylo odděleno od matky, která byla zastřelena myslivci při norování (tj. při drastickém a nehumánním způsobu lovu, kdy myslivci do nor vpouštějí vycvičené psy a liška je při útěku z nory zastřelena, případně zadávena či vytažena ven včetně mláďat, která pes rovněž zadáví a nebo myslivci zastřelí, popř. použijí jiný nástroj k jejich usmrcení – nejčastěji lopatu). Ostatní sourozenci byli na pokyn myslivců zadáveni psy.
Image
Na tento příspěvek jsme byli dne 24. dubna 2018 upozorněni kamarádem, který nám screen ze skupiny zaslal. Neváhali jsme ani vteřinu a muži (dále také jako „pan Jarin F.„), který lišče nabízel, jsme zaslali zprávu, že se dopouští protiprávního jednání a měl by lišče okamžitě předat záchranné stanici za asistence policie, jelikož otálení může mít pro nalezené zvíře fatální následky. Od pana Jarina F. se nám dostalo pouze urážek a různých historek, např. že fotka není reálná, ale stažená z internetu. Další historka byla, že lišče je již nemá, následně že je mrtvé apod. Přesto jsme to ale nevzdali a oznámili vše policii, kterou jsme informovali o každé nové informaci, která vedla k tomu, kde se pan Jarin F. a lišče můžou nacházet. Prostřednictvím Facebooku se nám podařilo dopátrat adresu i telefonní číslo pana Jarin F., tyto informace jsme okamžitě oznámili policii.
Image
Image
Po několika hodinách, kdy jsme měli neuvěřitelný strach, že lišče již vážně nežije (a to díky velice zlým a krutým zprávám ze strany Jarin F.), se druhý den pan Jarin F. po našem neustálém naléhání na policii ke všemu přiznal a oznámil policii u koho se lišče nachází. Zavolali jsme tedy záchrannou stanici, která od nás byla informována o celé situaci z již předešlého dne, a ta si byla v konkrétním čase lišče vyzvednout. Lišče bylo přineseno v igelitové tašce, štěkalo a bylo ve špatném stavu. Pan se přiznal, že lišče měl u sebe tři dny. Tři dny, aniž by zajistil odbornou péči, nebo kontaktoval záchrannou stanici. Lišče bylo značně dehydrované a podvyživené. Nebylo vůbec jisté, zda přežije. Nakonec svůj boj ale nevzdalo a nyní se má čile k světu. Je to samička, kterou jsme pojmenovali HOPE.
Pan Jarin F. a osoba, u které se lištička Hope nacházela, nyní čelí sankcím v souvislosti s podezřením ze spáchání přestupku s odkazem na § 14b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném a účinném znění, neboť nebyla dodržena povinnost mít osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, udělené příslušným orgánem ochrany zvířat, a rovněž nedošlo k zajištění náležitých podmínek pro chov takového zvířete. Rovněž není vyloučeno, že budou vyšetřování pro trestný čin týrání zvířete (ve stádiu pokusu) či za trestný čin pytláctví. A to vše díky práci našeho spolku Hlas zvířat, z.s.

Vytisknout