MNOŽÍRNA PLZEŇ („VINICE“) A SEDLEC

MNOŽÍRNA PLZEŇ („VINICE“) A SEDLEC

10. července 2018 nám bylo zasláno důvodné a doložené podezření na další OTŘESNÝ případ množení a týrání velkého počtu psů, který měl množitelce procházet více než 5 let!!!

Případ a podmínky, ve kterých zvířata musela žít, byly tak brutální, že sama Veterinární správa, Policie ČR a Magistrát města Plzně, shodně konstatovaly, že se ještě s takovými podmínkami nesetkaly.

Na místě se nám díky perfektnímu právnímu zastoupení ze strany Plicka & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.  a skvělé spolupráci všech složek PČR a Veterinární správy podařilo zachránit prozatím necelých 20 zubožených, nemocných a často bohužel i slepých psů. Bohužel na místě, a to jak na pozemku, tak v domě, bylo obrovské množství mrtvých psů (někdy zakopaných, někdy spálených a někdy ponechaných v pytlích), nemluvě o tom neskutečném zápachu ze všudypřítomných výkalů a mrtvol.

Náš spolek ve věci podal trestní oznámení a bude činit další důležité kroky k tomu, aby byl pachatel potrestán, i když život to těm stovkám utýraných psů, již nevrátí…

Po objevení množírny ve Starém Plzenci (Sedlec) jsme se ve stejný den vydali na místo trvalého bydliště chovatelky, jelikož jsme měli důvodné podezření, že právě v tomto bytě by mělo docházet k dalšímu množení a týrání psů.

Naše podezření se nám potvrdilo…

Chovatelka chtěla (dle jejích slov) psy přemístit ven z bytu právě v tentýž večer. Proto jsme bytový dům hlídali do rána druhého dne.

Prostřednictvím Plicka & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.  jsme ihned podali na chovatelku trestní oznámení pro podezření ze spáchání týrání většího počtu zvířat, zanedbání péče o větší počet zvířat z nedbalosti a dalších trestných činů. Rovněž jsme podali podnět k domovní prohlídce a zadržení chovatelky.

Včera okolo 20:00 hod. policisté a veterináři vstoupili do bytu na základě příkazu k domovní prohlídce.

Na místě bylo cca 100 zubožených psů!!!  Více info ve článku ZDE.

Na místě jsme byli až do ranních hodin dne 13. července, kdy probíhala domovní prohlídka v bytovém domě, kde bylo odebráno okolo stovky psů. Jedna fenka začala dokonce při odebírání rodit!

Poté jsme v Plicka & Partners, advokátní kancelář, s.r.o. sepsali veškerá potřebná podání a doplnili důkazy. Rovněž jsme učinili vše, aby psi zůstali v dobrých rukou do doby vyřešení věci a následně jsme dohlíželi na to, aby byli umístěni do správných rodin, kde budou pravidelně kontrolováni. Psi byli převezeni do karantény a dočkali se veterinární péče.

V dalších dnech byla prováděna prohlídka jiných prostor v domě v Sedleci, kde jsme měli od Policie ČR potvrzené, že na místě se postupně vykopávaly psí ostatky.

Děkujeme za profesionální práci a přístup útulku a jejich veterinární lékařky, jak jsme mohli vidět naživo v akci.

INFO K PEJSKŮM ODEBRANÝCH Z PLZNĚ A SEDLCE

Jelikož se množí dotazy ohledně pejsků zachráněných z množírny a my se snažíme každému odpovídat zvlášť, rozhodli jsme se aktuální informace sdělit takto jednotně.

Pejsci se nacházeli v plzeňském útulku, kde probíhala karanténa, resocializace, jelikož většina pejsků nikdy nepoznala denní světlo, čerstvý vzduch a poprvé vkročila na trávník.

Útulek pro zvířata v nouzi Plzeň

 

AKTUALIZACE ZE DNE 14.08.2019:

V říjnu 2018 se plzeňské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě pověření Policie ČR ujalo všech pejsků z této nelegální množírny.

Vzhledem k velmi vysokým nákladům na zajištění odborné péče o zajištěná zvířata rozhodly v listopadu 2018 orgány činné v trestním řízení o povolení prodeje těchto zvířat. Všech 103 pejsků již našlo nový domov. Po těžkém startu do života se snad těmto chlupáčkům konečně blýská na lepší časy.

Díky našemu trestnímu oznámení, intenzivní práci čítající již stovky hodin a spolupráci se svědky a spolupracujícími organizacemi se nám podařilo docílit skutečnosti, že na tyranku Ivu W. byla podána obžaloba a nyní ve věci čekáme na nařízení hlavního líčení. Brzy tak snad dojde k rozhodnutí v celé věci a k potrestání pachatelky a odstrašení dalších možných tyranů zvířat.


Vytisknout