SLONI

SLONI

Dne 19. června 2018 jsme obdrželi informaci o tom, že se v dopoledních hodinách procházeli po centru města Olomouce tři sloni v doprovodu (nejspíš) svých ošetřovatelů. Sloni dle svědků postupně procházeli přes náměstí Hrdinů a Horní náměstí, kde značně komplikovali dopravu.

Ještě tentýž den jsme na našem facebookovém profilu vyvěsili žádost o pomoc související se zasláním bližších informací ohledně procházky slonů v centru města a na základě této prosby přicházely prostřednictvím soukromých zpráv další informace od svědků přihlížejících celému incidentu, a to zejm. kdo je hostující cirkus, komu sloni patří, odkud a kam sloni šli, že šli na rozpáleném betonu apod. Rovněž jsme obdrželi video, jehož autorem je Městská policie Olomouc, na kterém jsou sloni zachyceni pochodující mj. vedle projíždějící tramvaje.

Z informací ze sociální sítě se oznamovatel dozvěděl, že během „pochodu“ slonů nebyla veřejná prostranství nijak uzavřena, tato akce nebyla nijak předem nahlášena ani schválena, nebyla na místě policie či jiné bezpečnostní složky, které by mohly dozorovat, aby nedošlo k ohrožení obyvatel a samotných zvířat na životě.

Ve věci jsme již učinili příslušné kroky. Podali jsme prostřednictvím Advokátní kanceláře Roberta Plicky trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat, obecného ohrožení a dalších trestných činů a přestupků.

V pátek 29. 06. 2018 nám bylo Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí (ŽP MMO) sděleno, že naše podezření o porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, shledali důvodným, a cirkusu uložili správní trest pokuty. Současně byl náš podnět ze strany ŽP MMO rozeslán i na jiná příslušná pracoviště olomouckého magistrátu.

O dalším vývoji této kauzy Vás budeme informovat.


Vytisknout