PTÁCI

PTÁCI

Dne 18. května 2018 se k nám dostal otřesný případ uvězněných ptáků v opěrné zdi, které tam měla uvěznit deratizační firma. Deset dní byli ptáci (převážně holubice) bez jídla a vody, a to jen proto, že deratizační firma chtěla zabránit tomu, aby holubi ve zdi bydleli. Bohužel několik holubů na následky uvěznění uhynulo.

Ve věci jsme tentýž den podali trestní oznámení k prověření skutečností, jež nasvědčují spáchání trestného činu týrání zvířat. Na základě naší žádosti ze dne 08.06.2018 nám bylo 13.06.2018 sděleno, že trestní oznámení bylo postoupeno z Obvodního oddělení policie Karlovy Vary – město na oddělení Služby kriminální policie a vyšetřování a je v současné době šetřeno oddělením hospodářské kriminality Územního odboru Karlovy Vary. 

Ve věci je tedy prováděno šetření a jsou prováděny potřebné úkony. Ve věci byl mimo jiné přibrán Státní veterinární ústav Praha k provedení znaleckého zkoumání se zaměřením na zjištění příčin úmrtí nalezených kadáver holubů. Znalecký posudek dosud nebyl policejnímu orgánu dodán. Po jeho obdržení bude vyhodnocen a bude stanoven další postup v dané věci.

Foto: Václav Šlauf


Vytisknout