MNOŽÍRNA KOČEK V NERATOVICÍCH

MNOŽÍRNA KOČEK V NERATOVICÍCH

V říjnu minulého roku jsme obdrželi podnět oznamovatelky s podezřením na dlouhodobé množení a týrání koček, ke kterému mělo docházet v domě v Neratovicích. Náš spolek se okamžitě pustil do sběru důkazů a zaslal obsáhlý podnět Krajské veterinární správě k prošetření případu týrání zvířat. Hned další den jsme se vydali na místo spolu s veterináři Krajské veterinární správy, Policií ČR, úředníky Městského úřadu Neratovice a spolupracujícím útulkem Anidef, z.s. Všechny tyto instituce na místo přivolal náš spolek, jelikož se jednalo o opravdu urgentní případ a situace se musela řešit hned bez zbytečného odkladu.

Z médií na místě bylo přítomné Zpravodajství FTV Prima a Blesk.cz

V celém domě byl cítit výrazný zápach amoniaku a rozkládajících se výkalů různého stáří. Kočky byly chovány ve špatných zoohygienických podmínkách a část z nich byla zavřená v malých klecích. Není s podivem, že se tyto žalostné podmínky neblaze podepsaly na jejich fyzickém i psychickém stavu. „Chovatelka“ kočky množila s účelem inzerovat je na serverech jako Bazoš.cz, což jsme byli schopni doložit několika inzeráty. Ani sousedům neuniklo, že se ve vedlejším domě děje něco podezřelého, a opakovaně si stěžovali na nepříjemný zápach linoucí se z množírny. Množitelka si však z názorů jiných nedělala těžkou hlavu; sama oznamovatelka nám sdělila, že ji několikrát vyzvala k nápravě, avšak zcela bezvýsledně.

Podmínky, ve kterých kočky žily
Podmínky, ve kterých kočky žily

Díky spolupráci s Městským úřadem Neratovice (tedy obecním úřadem obce s rozšířenou působností) jsme ještě tentýž den dosáhli umístnění zvířat do předběžné náhradní péče; téměř 60 kočiček se ujal již zmíněný spolupracující útulek Anidef, který jim poskytl řádnou veterinární péči, jelikož nebylo ani jedné kočičky, která by byla zdravotně v pořádku. Kočky trpěly mj. výtoky z očí, nozder, záchvatovitého kašle, chlamydiemi, záněty na mléčných žlázách. Náklady na péči dalece překročily 100 000 Kč a my bychom tímto rádi poděkovali všem, kteří zaslali útulku Anidef finanční příspěvek v jakékoliv výši, a umožnili jim tak péči o zanedbané kočky okamžitě uhradit.
Odebráním koček však naše práce neskončila. Doslova stovku hodin jsme věnovali tomu, abychom docílili pravomocného a vykonatelného rozhodnutí o změně vlastnictví koček a potrestání „chovatelky“. To se nám také podařilo! Nyní je majitelem všech 56 koček stát, konkrétně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a chovatelce byla uložena povinnost uhradit náklady spojené s odebráním a umístěním týraných zvířat do náhradní péče a náklady spojené s následnou péčí o kočky ve prospěch útulku Anidef. Kočičky jsou nyní nabízeny k adopci skrze útulek Anidef. Pokud máte zájem dát kočičce nový domov, můžete kliknout zde.

Odchyt koček z množírny (zdroj: Blesk.cz)
Odchyt koček z množírny (zdroj: Blesk.cz)

Hrůzné podmínky množírny bohužel zanechaly hluboké šrámy na duši všech neratovických kočiček, které budou potřebovat velkou dávku trpělivosti a ještě větší dávku lásky, aby začaly lidem opět věřit. My však nepochybujeme o tom, že v nových domovech nakonec najdou štěstí a klid, který si zaslouží.

Ještě jednou tímto děkujeme všem, kteří se na záchraně kočiček podíleli s námi; útulku Anidef, spolupracujícím správním orgánům a podporovatelům, kteří útulku finančně vypomohli s péčí o kočky.

ZDROJE A ODKAZY

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/571962/veterinari-zabavili-kocici-mame-desitky-zvirat-jeji-byt-byl-plny-vykalu-a-neporadku.html

https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/16-3-2019-velke-zpravy-tyrane-kocky-hledaji-novy-domov

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-blesk-tlapky/600091/tyrane-kocky-z-neratovicke-mnozirny-hledaji-novy-domov-majitelka-bude-platit.html


Vytisknout