KRAVÍN

KRAVÍN

11. května 2018 večer se k nám dostal příspěvek o uhynulé krávě, která se měla nacházet několik dní ležící ve značném stádiu rozkladu v kravíně ve Žďárci u Skutče, čemuž přihlížela dvě živá telátka a býk, kteří tam živořili po kolena ve výkalech, bez vody a potravy. Ač jsme bezodkladně učinili podnět ke kontrole ke KVS, považovali jsme za nezbytné v tomto konkrétním případě se na místo společně s Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku a Advokátní kancelář Robert Plicka – AKRP vydat i sami, abychom ověřili, zda ve věci byla zjednána náprava. Po našem příjezdu nás čekal obrovský šok. Uhynulá kráva byla stále na svém místě, dvě telata s býkem přihlížející na svou mrtvou matku, šílený smrad a další slovy těžko popsatelné skutečnosti. Dále týraný pejsek, který se nacházel v kotci (max. 1m x 2m, kde se pomalu ani nemohl otočit) bez čisté vody, bez granulí, jakési cosi, co mělo představovat granule (no prostě šlichta). Pejsek neměl možnost se schovat před přímým sluncem, ale co bylo hlavní, fyzicky byl na tom velmi špatně – podvýživa a zřejmé poranění pánve a zadní nohy, což mu způsobovalo špatnou pohyblivost. Vážně bychom nepřáli nikomu vidět to, co jsme viděli my. Na místo jsem zavolali Policii ČR, Zpravodajství FTV Prima, starostu obce, telefonicky jsme komunikovali s KVS (KVS bohužel na místo nedorazila).

V pondělí, inspektoři KVS prováděli kontroly na všech třech hospodářstvích chovatele (cca zkontrolovali 300 krav). U „chovatele“ pana P.F. bylo zjištěno jak porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, tak porušení veterinárního zákona. Nedostatky spočívaly ve zjištění nevhodných podmínek pro chov skotu, nedostatečném odklízení hnoje a neprovádění dezinfekce stájí, nezajištění dostatečného množství napájecí vody, neprovádění dostatečné kontroly zdravotního stavu zvířat, neposkytnutí odborné veterinární pomoci nemocnému zvířeti, nevedení předepsaných záznamů o evidenci léčby zvířat a porušení podmínek veterinární asanace.

Pan P.F. provedl část opatření k odstranění nedostatků, které mu bylo nařízeno při páteční kontrole. Na místě byla nařízena náprava dalších zjištěných nedostatků a stanoven termín k odstranění. Za zjištěná porušení veterinárního zákona povede s panem P.F. správní řízení KVS. Co se týká porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, tak KVS vypracuje odborné vyjádření a s panem „chovatelem“ P.F. zahájí správní řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností.

KVS nám přislíbila, že situaci bude nadále monitorovat a provede následnou kontrolu, zda došlo k odstranění nedostatků. Co se týká welfare zvířat, tak dle informací od KVS zvířata nejsou v ohrožení života, proto „chovateli“ P.F. nebyla odebrána.

Ve věci jsme podali na místě trestní oznámení pro důvodné a dle našeho názoru jednoznačně prokazatelný trestný čin týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, a to prostřednictvím AK-RP.


Vytisknout