TÝRÁNÍ VELKÉHO POČTU ZVÍŘAT V OBCI SVOR

TÝRÁNÍ VELKÉHO POČTU ZVÍŘAT V OBCI SVOR

Organizace Hlas zvířat obdržela prostřednictvím svého formuláře oznámení, že by se v budově, která je dle slov oznamovatele v dezolátním stavu, mělo nacházet větší množství krav brodících se po kolena ve výkalech a bez možnosti stoupnout si do suchého místa.

Jelikož nezisková organizace Hlas zvířat od oznamovatele obdržela i fotodokumentaci, sepsala začátkem srpna 2019 obsáhlý podnět k prošetření případu týrání zvířat. Tento podnět byl zaslán Krajské veterinární správě (KVS) a dalším orgánům. KVS dle informací organizace, na místo přijela, protože však na místě nezastihla odpovědnou osobu, tak i přes mnohá prokazatelná porušení, která byla organizací nahlášena a ve formě fotodokumentace předána, z místa odjela bez dalšího šetření. Dle slov KVS nebylo bez přítomnosti odpovědné osoby možné podat podnět k odebrání zvířat.

Koncem srpna byla organizace Hlas zvířat vyrozuměna městským úřadem, že před zahájením správního řízení svolává místní šetření a ústní jednání spojené s místním ohledáním, za účelem zjištění skutečného stavu, doplnění údajů ve věci a vyslechnutí všech pozvaných. Úřad tak o kontrole vyrozuměl chovatele i vlastníka nemovitostí s téměř měsíčním předstihem a tímto oznámením poskytl chovateli a majiteli objektu téměř měsíc k tomu, aby odstranili důkazy a odvezli zvířata na jatka.

S ohledem na důvodnou obavu, že se podezřelé osoby pokusí zahladit stopy své trestné činnosti, se organizace pokusila zjistit skutkový stav věci. Tento stav byl, téměř po celém měsíci od nahlášení, ve stavu, který odpovídal popisu oznamovatele, ne-li horší.  Zvířata se stále brodila ve vlastních výkalech a mladší telata se do výkalů bořila téměř po břicho. Přístup k vodě byl na tak značný počet zvířat velice omezený a téměř polovina zvířat neměla ušní známky.

V takto alarmujícím stavu jsou zvířata držena i přesto, že společnost, které uvedené hospodářství patří, získala k dnešnímu dni více než 60 milionů Kč dotací.

 „Na základě uvedených zjištění a rozsáhlého šetření, podala naše organizace Hlas zvířat v zastoupení advokátní kanceláře Plicka & Partners trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat, zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie,“ uvádí Tereza Plicka, předsedkyně organizace Hlas zvířat. „Když odhlédneme od obrovského utrpení, které chov v těchto podmínkách působí zvířatům, je naprosto nemorální i vůči občanům České republiky, že jsou dotace využívány pro chov zvířat v takovýchto podmínkách,“ dodává k případu advokát Robert Plicka, zakladatel advokátní kanceláře Plicka & Partners.

Společně s trestním oznámením byly dle slov předsedkyně zaslány i další urgence odpovědným orgánům. Nicméně dle zákona je nutné chovatele a vlastníka nemovitosti o šetření předem vyrozumět. Další kontrola z České plemenářské inspekce a Krajské veterinární správy byla naplánována na čtvrtek 5. září 2019. Chovatel i vlastník nemovitosti tak prokazatelně obdrželi informaci o šetření a Hlas zvířat pojal podezření, že se oba tyto subjekty budou snažit důkazy o protiprávním jednání neprodleně odstranit.

Z tohoto důvodu si organizace Hlas zvířat nechala ověřit stav na místě. Na základě tohoto prověření bylo zjištěno, že v místě probíhá velký úklid jen pár hodin po nahlášení kontroly.  Úklidu se mělo účastnit přinejmenším osm mužů, kteří měli k dispozici tři traktory a další techniku a v průběhu dopoledne bylo odvezeno několik desítek valníků s výkaly.

Spolupracovníci organizace, kteří stáli na veřejném pozemku, aby tuto činnost zdokumentovali, čelili v průběhu dne slovním výhrůžkám i náznakům fyzického napadení a zničení mobilních telefonů a kamer.

Kromě uvedených zjištění a zajištění řádné dokumentace o rozsáhlém úklidu se podařilo ještě navíc zjistit místo, kam byly výkaly po celý den vyváženy. Místo, kam byly výkaly z uvedené stavby vyvezeny se nachází na přilehlé louce a nepropustnost místa není žádným způsobem zajištěna.

Toto místo neodpovídá legislativním požadavkům na zemědělskou výrobu a ochranu životního prostředí. V žádném případě se nejednalo o hnojiště a kompostoviště, které musí být stavěny jako nepropustné.

Ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. je vyhlášena kategorizace a katalog odpadů. Podle této vyhlášky patří do kategorizace odpadů i zvířecí trus, moč, hnůj (včetně znečištěné slámy).

Chovatel se tedy dle organizace Hlas zvířat mohl dopustit dalšího porušení zákona.


Vytisknout