KONĚ KŘENEK

KONĚ KŘENEK

TÝRÁNÍ KONÍ RADKEM Š. I PO MNOHA LETECH STÁLE POKRAČUJE

Počátkem roku 2018 otřásla médii reportáž z obce Křenek u Brandýse nad Labem, kde bývalý vysoce postavený státní úředník a podnikatel Radek Š., dříve pravomocně odsouzený za dotační podvod, choval vyhladovělé a podvyživené stádo přibližně 30 koní v naprosto dezolátním zdravotním stavu.

Na pozemku ležel několik dní mrtvý plod hříběte, koně měli uhnilá kopyta a přivolaní veterináři stav zvířat označili za naprosto bezprecedentní. Zvířata neměla zajištěnou vodu, byla pohublá a pravidelně utíkala z rozbitých ohrad, aby si zajistila alespoň nějakou potravu, díky čemuž jeden kůň dokonce našel smrt na přilehlé silnici.

Image
Image

(Jednotlivé články i s videi zobrazte kliknutím)

Ač by se mohlo zdát, že večerní reportáž a zásah příslušných orgánů zajistí, že týrání koní v Křenku bude jednou pro vždy učiněna přítrž, v České republice to pouze odstartovalo příběh, ve kterém po 2 (resp. dokonce až 3) letech od jeho první medializace, desítkám podnětů, stížností a trestních oznámení koně na statku (díky nedostatečnosti českých zákonů a nečinnosti orgánů veřejné moci) i nadále postupně umírají v nepředstavitelných bolestech. A to i přesto, že krajská veterinární správa již opakovaně i právě díky naší práci a našim podnětům navrhla všechny koně podnikateli Radku Š. (resp. jeho společnosti) odebrat.

Začátkem roku 2019 byl totiž náš spolek Hlas zvířat informován oznamovatelem (jehož totožnost známe), že na statku opět dochází k týrání koní s fatálními následky. To byl současně moment, kdy jsme se o kauze poprvé dozvěděli a ve věci převzali právní zastoupení, aby se situace začala neprodleně řešit. Na pozemku se v tuto dobu nacházel kůň tak zesláblý, že se ani neměl sílu postavit, ostatní koně stále hladověli a na statku se také našlo několik mrtvých a nejspíše zastřelených koní, kdy pravděpodobně majitel či jím vedený veterinář namísto nákladné léčby týrané koně raději usmrcoval.

Po nashromáždění důkazů a pořízení videí jsme tak v únoru roku 2019 podali první trestní oznámení a podnět k bezodkladnému umístění koní do předběžné náhradní péče, díky čemuž se věci poprvé daly do pochodu.

Na základě našeho trestního oznámení a mnoha dalších podnětů pro podezření z porušení několika zákonů vč. týrání zvířat a dotačních podvodů krajská veterinární zpráva v dubnu roku 2019 ze statku za naší účasti na místě odebrala 6 nejvíce podvyživených a nemocných koní a umístila je do předběžné náhradní péče. Radek Š. se k odebrání dostavil a odebrání koní se bránil mimo jiné i tím, že koně již nevlastní. Série obstrukcí právně zběhlého Radka Š. se nakonec ukázala úspěšnou, a to z důvodu nedostatečné legislativy a nečinnosti Policie ČR, která mohla těmto obstrukcím zabránit, kdyby koně v souladu se zákonem zajistila a odebrala (jak jsme opakovaně navrhovali).

Image

Protože české zákony s obdobnou situací nepočítají (což se nyní snažíme měnit) a Policie ČR nevyužila své zákonné pravomoci koně zajistit (k čemuž jsme opakovaně dávali podněty), týrané koně, jejichž stav se v mezičase u náhradního chovatele znatelně zlepšil, museli být v listopadu roku 2019 opět vráceni do dispozice jedné ze společností ovládané Radkem Š. V tuto chvíli jsme jak my v Hlasu zvířat, tak i náhradní chovatel a mnoho dalších osob upozorňovali, že Radek Š. bude v týrání pokračovat a že koně nesmí být vráceni osobě, která je prokazatelně mnoho let týrá.

Přesně to se také bohužel stalo. Začátkem roku 2020, tedy jen několik málo měsíců po navrácení koní Radku Š., došlo v areálu Křeneckého hřebčínu k úmrtí dalších 2 koní, kteří zemřeli děsivou a bolestivou smrtí, což zjevně dokládá přiložená fotodokumentace pořízená jedním z našich anonymních oznamovatelů.

Náš spolek Hlas zvířat tak bezodkladně v únoru 2020 podal další podnět k umístění koní do předběžné náhradní péče. V tomto podnětu jsme jako vždy odkázali na příslušná zákonná ustanovení, podle kterých je možné týraná zvířata bezodkladně odebrat a zajistit, že nedojde k jejich dalšímu týrání. Náš podnět však opět zůstal bez reakce.

O měsíc později, tedy v březnu 2020 jsme následně zjistili, že na statku došlo k fatálnímu utýrání dalšího koně.

Ještě ten stejný den v březnu 2020 jsme tak obratem sepsali další trestní oznámení / podnět k bezodkladnému zamezení páchání další trestné činnosti, kde jsme orgánům veřejné moci detailně a s odkazem na zákonná ustanovení vypsali již úplně všechny zákonné možnosti, jak bezodkladně zasáhnout a týraní koní v souladu se zákonem zabránit, včetně nedávného rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého je týrané zvíře tzv. nástroj trestné činnosti, který může policejní orgán zajistit.

K dnešnímu dni (konec dubna 2020) však k žádnému efektivnímu zásahu orgánů veřejné moci, které by koně zachránily a odebraly je majiteli, stále nedošlo a podvyživení a hladoví koně tak na statku nadále postupně umírají!

Jestli se Vám v současné době svírají pěsti vztekem nad nespravedlností tohoto světa a naprostou neschopností českých úřadů a Policie ČR tuto situaci řešit, věřte, že s Vámi naprosto souhlasíme a děláme vše pro to, aby se tato praxe změnila. Bohužel, s takovými případy se potýkáme denně a jak shora můžete vidět, každý případ týrání zvířat je běh na dlouhou trať a zabere často i stovky hodin práce a neskutečných bojů s orgány veřejné moci. Obdobných případů také řešíme hned několik, nicméně právě existence případů jako je tento, je důvodem, proč náš spolek Hlas zvířat v prvé řadě vznikl a proč se těmito činnostmi zabýváme.

Na závěr si Vám však dovolíme sdělit alespoň jednu pozitivní zprávu. V předcházejících týdnech jsme díky přibližně 10 sepsaným trestním oznámením, stížnostem a podnětům (z nichž pouze malá část je součástí tohoto článku) dosáhli toho, že jedna z podezřelých osob byla obviněna z trestného činu a bylo konečně zahájeno trestní stíhání, a to zejména díky naší usilovné práci! To se však stalo až po 2 letech soustavného týrání celého stáda, smrti přinejmenším 6-7 koní a po doslova stovkách hodin naší bezplatné a pro bono práce. A to by rozhodně nemělo trvat tak dlouho a zabrat takové úsilí.

Taktéž ještě není zdaleka vyhráno. Týraní koně se totiž na statku stále nacházejí a v důsledku nedostatečné péče o ně zde stále trpí a umírají. Trestný čin byl taktéž spáchán ještě v době, kdy ještě nebyla schválena námi prosazená novela trestního zákoníku, kterou se zvyšují tresty za týrání zvířat, takže lze v případě odsouzení předpokládat uložení spíše méně významného trestu, než s jakým počítá naše již schválená novela.

Jak však víte, my v Hlasu zvířat se nevzdáváme, a proto budeme i nadále bojovat, aby došlo k zajištění týraných koní a jejich umístění do náhradní péče jiného chovatele. Jak totiž řekl jeden velký člověk: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“

Pokud byste nás v tom chtěli podpořit, zřiďte si, prosím, trvalý příkaz na jakoukoliv částku ve prospěch našeho účtu č. 115-8297480207/0100. Pouze tak budeme moct rozšířit náš tým o další právníky a zapálené profesionály na poli ochrany zvířat.

Za všechna týraná zvířata děkujeme!

https://www.hlaszvirat.cz/podporte-nas


Vytisknout